Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 101 (Tháng 7/2019)

03/10/2019

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một số cây nguồn mật phấn nuôi ong

2

Nguyễn Mạnh Cường

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Ảnh hưởng của khối lượng trâu bố, mẹ đến khả năng sinh trưởng của đàn nghé sinh ra tại tỉnh Thái Nguyên

10

Nguyễn Công Định, Trần Trung Thông
và Ngô Thị Kim Cúc

 

Năng suất sinh sản và một số yếu tố ảnh hưởng của đàn lợn hạt nhân Landrace và Yorkshire

24

Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Thị Lan và Đỗ Đức Lực

 

Khả năng sinh trưởng của các nhóm bê lai hướng thịt từ sơ sinh đến sáu tháng tuổi nuôi tại nông hộ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

34

Đậu Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh,
Lê Bá Chung và Phạm Minh Quân

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của mức bổ sung bột bắp đến sinh khí nhà kính và tỷ lệ tiêu hóa ở in vitro

46

Lại Quốc Khánh và Nguyễn Văn Thu

 

Khảo sát hàm lượng xơ trung tính (Neutral Detergent Fiber - NDF) trong khẩu phần của bò thịt tại tỉnh An Giang

57

Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Văn Thu

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Nghiên cứu đánh giá một số chỉ tiêu về số lượng, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất của Trâu đầm lầy nguồn gốc Thái Lan

68

Nguyễn Đức Chuyên, Nguyễn Văn Đại,
Vũ Đình Ngoan, Nguyễn Thị Lan,
Nguyễn Huy Huân và Nguyễn Huy Đến

 

Kết quả điều tra, khảo sát tình hình phát triển chăn nuôi bò và thị trường tiêu thụ thịt bò tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

78

Phạm Văn Quyến, Giang Vi Sal, Huỳnh Văn Thảo, Trầm Thanh Hải, Trần Văn Nhứt,
Thạch Thị Hòn và Trần Văn Trước

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi