Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 100 (Tháng 6/2019)

10/07/2019

MỤC LỤC

TỔNG QUAN

Vách tế bào thực vật (Neutral Detergent Fiber - NDF): Cấu trúc, sự thay đổi và sử dụng cho gia súc nhai lại

Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Văn Thu

DI TRUYỀN - GIỐNG

Năng suất vịt bố mẹ từ hai dòng vịt cao sản chuyên thịt V22 và V27 trong điều kiện sản xuất nông trại

Lê Thanh Hải, Dương Xuân Tuyển và Ngô Đức Vũ

Khả năng sản xuất và một số tham số di truyền của các tính trạng chủ yếu của lợn Duroc, Landrace và Yorkshire nuôi tại Công ty Lợn giống hạt nhân DABACO

Lưu Văn Tráng, Trần Xuân Mạnh, Phạm Văn Học,
Lưu Quang Dư, Nguyễn Văn Khoa và Đặng Vũ Bình

Đánh giá khả năng nhân đàn và năng suất mật của ong Apis cerana nuôi tại Bắc Giang

Nguyễn Thị Thu Huyền, Đoàn Phương Thúy và Nguyễn Kim San

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

Ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm thảo dược Premixhad trong khẩu phần ăn đến một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của lợn thịt

Đỗ Văn Hiếu, Phương Thiện Thương và Trần Danh Việt

Khảo nghiệm năng suất, chất lượng một số giống cỏ: Ruzi, cỏ sả TD 58 và cỏ sả Hamil trồng tại Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh

Phạm Văn Quyến, Giang Vi Sal, Bùi Ngọc Hùng,
Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Hải, Huỳnh Văn Thảo, Trầm Thanh Hải và Trần Văn Nhứt

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nghiên cứu tình hình nhiễm giun tròn trên gà thả vườn nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thử nghiệm thuốc tẩy trừ

Nguyễn Thị Kim Quyên, Hồ Quốc Đạt,
Trương Văn Hiểu và Cao Văn Trường

Đánh giá tác động của hạn hán đối với chăn nuôi bò thịt tại vùng Tây Nguyên

Phạm Văn Giới, Phạm Văn Sơn
và Đỗ Thị Thanh Vân

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi