Viện Chăn nuôi tổng kết công tác năm 2019

10/01/2020

Sáng ngày 09/1/2020 tại hội trường lớn, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Tới dự Hội nghị TS,Nguyễn Văn Trọng – Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi; Đại diện Bộ Khoa học công nghệ; Đại diện Trung tâm khuyến nông Quốc gia; Các Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp; Cục B05 – Bộ Công An; Nguyên Lãnh đạo của Viện; Lãnh đạo Viện; Cán bộ chủ chốt của các Trung tâm thuộc Viện; Lãnh đạo các Bộ môn, phòng ban và các nhà khoa học trong Viện;

Năm 2019 là năm rất khó khăn đối với ngành chăn nuôi do dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi. Mặc dù vậy, Trong năm qua Viện đã triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 42 nhiệm vụ cấp Bộ, 52 nhiệm vụ hợp tác trong nước và 36 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

Về hợp tác Quốc tế, Viện đã triển khai đúng tiến độ và hiệu quả 10 dự án, đề tài hợp tác với các tổ chức:  JICA, dự án ACIAR, phối hợp với các trường đại học Ghent và Viện Nghiên cứu nông nghiệp Bỉ, pha II dự án Hàn Quốc… Ngoài ra, Năm 2019 Viện đã tổ chức thành công 2 Hội nghị khoa học.

Nhờ sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong toàn khối Viện, sự chỉ đạo của Bộ NN và PTNT và sự giúp đỡ của các Bộ ngành, địa phương, Viện Chăn nuôi đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Viện trưởng - TS.Phạm Công Thiếu phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Viện Chăn nuôi, Ban Giám đốc Viện - nhận cờ thi đua 

Cán bộ đạt danh hiệu thi đua trong năm nhận khen thưởng

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi