Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

22/01/2019

Sáng ngày 22/1/2019 tại hội trường lớn, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019 của toàn khối Viện. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có: Ban giám đốc Viện; Lãnh đạo và cán bộ công đoàn các trung tâm; Lãnh đạo và cán bộ công đoàn các phòng ban trong Viện.

Có 4 báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị này: Dự thảo Báo cáo thực hiện Nghị quyết năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2018 và phương hướng năm 2019; Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Dự thảo sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của Viện.

Dưới sự điều hành của đoàn chủ tịch, Hội nghị đã lắng nghe và trao đổi, thảo luận các báo cáo về các mặt đạt được và chưa đạt được trong năm qua. Năm 2018 là năm thứ tư thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng do đó các đơn vị đã có kinh nghiệm trong việc đề xuất và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Phó Viện trưởng phụ trách Viện - TS. Phạm Công Thiếu báo cáo tại Hội nghị

Phó Viện trưởng phụ trách Viện - TS. Phạm Công Thiếu và Trưởng Phòng TCHC ThS.Đào Hùng Giang tặng cờ thi đua của công đoàn ngành NN & PTNT cho công đoàn cơ sở Trung tâm giống gia súc lớn Trung ương

Phó Viện trưởng phụ trách Viện - TS. Phạm Công Thiếu và Trưởng Phòng TCHC ThS.Đào Hùng Giang trao bằng khen của Tổng liên đoàn LĐVN cho 2 cá nhân đạt thành tích

 

Khâu Thị Định

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi