Viện Chăn nuôi tiếp chuyên gia CIRAD

11/09/2019

Ngày 11/9/2019, tại Viện Chăn Nuôi, TS.Phạm Công Thiếu – Viện trưởng đã tiếp đón và làm việc với Dr.Philippe Girard. Với mục đích tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi. Tại buổi làm việc, Viện trưởng và Dr.Philippe Girard đã trao đổi, chia sẻ thông tin và thảo luận để định hướng một số dự án hợp tác về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm phát triển ngành chăn nuôi trong tương lai gần.

Khâu Thị Định

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi