Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 tại Phân viện chăn nuôi Nam Bộ

18/09/2020

Ngày 18/9/2020, Viện Chăn nuôi thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 tại Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ do Viện trưởng TS.Phạm Công Thiếu chủ trì.

 

Nguồn tin _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi