Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến

01/02/2019

Ngày 17 tháng 1 năm 2019, tại Viện Chăn nuôi – Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 592 ngày 12 tháng 12 năm 2018) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Trần Ngọc Tiến

Đề tài: Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng gà ông bà chuyên trứng GT1, GT2, GT3 và GT4

Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi           

Mã số:  9 62 01 08                      

Nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Tiến       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. PGS. Nguyễn Huy Đạt

2. TS. Nguyễn Quý Khiêm

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS. Đặng Vũ Bình

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Hiệp Hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam

Phản biện 3

5

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

6

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Viện Chăn nuôi

Thư ký

Hội đồng đã đánh giá luận án đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Di truyền và Chọn giống vật nuôi; Mã số: 9 62 01 08 với số phiếu tán thành là 7/7 (100%).

Buổi đánh giá luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban giám đốc Viện Chăn nuôi, Phòng Đào tạo và Thông tin, Phòng Khoa học, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

NCS báo cáo luận án trước Hội đồng

 

Phó Viện trưởng Phụ trách Viện - Đại diện cơ sở đào tạo - TS. Phạm Công Thiếu phát biểu tại Hội nghị

Phó Viện trưởng Phụ trách Viện - Đại diện cơ sở đào tạo - TS. Phạm Công Thiếu tặng hoa chúc mừng NCS

Tập thể Thầy Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể các Thầy Hội đồng, Thầy hướng dẫn và đại diện cơ sở đào tạo chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương TS. Nguyễn Quý Khiêm tặng hoa chúc mừng NCS

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định – Phòng Đào tạo thông tin)

Khâu Thị Định

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi