Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới lĩnh vực chăn nuôi – thú y

22/11/2019

Được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 21/11/2019, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới lĩnh vực chăn nuôi _ thú y tại Xuân Mai.

Tới dự Hội nghị có TS.Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Đại diện Vụ khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp; Đại diện trung tâm Khuyến nông, chi cục Chăn nuôi –Thú y; Đại diện các trường Đại học, các Doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi; Các chủ trang trại và người chăn nuôi.

Chăn nuôi – Thú y là ngành nghề quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp cũng như kinh tế của Việt Nam. Để hướng tới mục đích tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ nói riêng, Hội thảo đã tạo điều kiện để các nhà khoa học, doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật, cộng tác viên khuyến nông, các chủ trang trại và người chăn nuôi có cơ hội tiếp cận và chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực chăn nuôi – thú y. Qua đó, Hội thảo đã tạo được sự gắn kết giữa nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và người chăn nuôi chặt chẽ hơn.

Một số tiến bộ kỹ thuật mới đã được trình bày tại Hội nghị: Một số tiến bộ kỹ thuật mới trong lĩnh vực chăn nuôi được chuyển giao vào thực tiễn sản xuất năm 2018 và 2019;  Sử dụng công cụ biocheck.ugent trong đánh giá an toàn sinh học trang trại lợn và gia cầm; Giới thiệu công nghệ thụ tinh nhân tạo gia cầm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ứng dụng một số công nghệ mới trong phòng trị bệnh ở gia súc, gia cầm.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Viện trưởng - TS.Phạm Công Thiếu phát biểu khai mạc Hội nghị

Phó trưởng phòng Khoa học - TS.Hà Minh Tuân báo cáo tại Hội nghị

TS. Nguyễn Trọng Tuyển - Báo cáo tại Hội nghị

Đại diện Học viện Nông nghiệp - Báo cáo tại Hội nghị

Đại diện vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Lê Minh Lịnh phát biểu tại Hội nghị

Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi