Tổ chức Thú y thế giới

09/09/2019

Một trong những nhiệm vụ của Tổ chức Thú y Thế giới -  OIE, là đảm bảo tính minh bạch và nâng cao kiến ​​thức về tình hình sức khỏe động vật trên toàn thế giới. Trong số các nghĩa vụ chính thức của các quốc gia thành viên OIE ( OIE Member Countries) là việc gửi thông tin về tình hình bệnh động vật có liên quan - bao gồm cả các bệnh động vật lây sang người – zoonoses- có trên lãnh thổ của họ - một cách minh bạch và kịp thời nhất. Một danh sách OIE duy nhất (OIE list of  notifiable terrestrial and aquatic animal diseases) về các bệnh động vật trên cạn và dưới nước đáng chú ý đã được thiết lập cho mục đích này và để hoàn thành nhiệm vụ của mình về mặt này, OIE đã tạo và quản lý Hệ thống Thông tin Sức khỏe Động vật Thế giới (WAHIS) kết hợp với Trang web WAHIS, cung cấp thông tin về 117 bệnh được liệt kê trong năm 2015. Trang này cũng cung cấp quyền truy cập công khai vào tất cả các dữ liệu liên quan đến các bệnh được liệt kê trong OIE, được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của WAHIS ngay khi được OIE xác nhận. Cơ sở dữ liệu rộng lớn này là nền tảng trong các nỗ lực của OIE để cải thiện tính minh bạch, hiệu quả và tốc độ mà thông tin về sức khỏe động vật được phổ biến trên toàn thế giới.

Ngoài ra, Trang web của Hệ thống Thông tin Sức khỏe Động vật Hoang dã Thế giới -WAHIS-Wild Interface- cung cấp thông tin về các bệnh không được liệt kê trong OIE trong động vật hoang dã. Các bệnh truyền nhiễm và không nhiễm trùng cần được theo dõi ưu tiên đã được các chuyên gia OIE lựa chọn về tầm quan trọng của chúng đối với động vật hoang dã và vì mục đích cảnh báo sớm để bảo vệ sức khỏe của động vật và con người. Các quốc gia thành viên cung cấp trên cơ sở tự nguyện dữ liệu này mỗi năm một lần. Thông tin này được công bố trên WAHIS-Wild Interface không phải vì mục đích thương mại quốc tế.

Ngoài các Interface WAHIS và WAHIS-Wild, các trang cụ thể đã được tạo ra trong phần này để cung cấp thông tin cập nhật về cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao (Update on HPAI) và bệnh não mô cầu (hiện tình bệnh BSE trên thế giới - BSE situation in the world), để thuận tiện cho các bên liên quan ngay lập tức và các bên quan tâm khác trong các bệnh độngvật truyền sang người – zoonotic- quan trọng. Các trang này hiển thị một tình huống được cập nhật vĩnh viễn ngay khi các quốc gia thành viên cung cấp thông tin mới cho OIE.

Các cổng thông tin liên quan đến bốn bệnh được liệt kê trong danh sách OIE, đó là BSE, FMDAI và bệnh dại (rabies) cũng có sẵn trong phần này, cung cấp thông tin về chuyên môn kỹ thuật, phòng ngừa và kiểm soát, các sự kiện khác.

Công nhận chính thức về tình trạng bệnh động vật: AHS, BSE, CBPP, CSF, FMD, PPR và dịch tả trâu bò (rinderpest).

Phần này cũng chứa thông tin chi tiết về các quy trình chính thức của OIE về việc công nhận tình trạng bệnh động vật đối với bệnh ngựa ở châu Phi (AHS), bệnh não mô cầu (BSE), sốt lợn cổ điển (CSF), viêm màng phổi truyền nhiễm (CBPP), bệnh viêm phổi màng phổi truyền nhiễm (CBPP) bệnh lở mồm lon móng (FMD), Bệnh dịch hạch cừu và dê (peste des petits) và rinderpest. Ngoài ra, nó còn chứa thông tin về trạng thái được công nhận chính thức của các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của OIE đối với bảy bệnh được đề cập trước đó (recognised statuses of Member Countries or territories).

Quy trình công nhận chính thức này của OIE về tình trạng bệnh bắt đầu từ tháng 5 năm 1994, khi Hội đồng Đại biểu Thế giới của OIE yêu cầu Ủy ban Bệnh tay chân miệng và Bệnh động kinh khác (nay gọi là Ủy ban Khoa học về Bệnh Động vật) xây dựng một quy trình cho sự công nhận chính thức của OIE về trạng thái không có  bệnh lở mồm long móng  của các quốc gia thành viên. Các thủ tục đã được mở rộng để bao gồm rinderpest, viêm phổi màng phổi truyền nhiễm, bệnh não xốp màng não, bệnh ngựa châu Phi, bệnh peste des petits và sốt lợn cổ điển. Năm 1998, thỏa thuận chính thức giữa Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và OIE tiếp tục xác nhận nhiệm vụ OIE, công nhận các khu vực dịch bệnh và dịch hại cho mục đích thương mại, trong bối cảnh Hiệp định WTO về Áp dụng các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật. Bằng cách có được và duy trì vị thế chính thức, một quốc gia thể hiện sự minh bạch và giúp thúc đẩy sức khỏe động vật và sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới, từ đó có được sự tin tưởng của các đối tác thương mại, các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Võ Văn Sự dịch từ:  Animal Health in the World – Overview.https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/

 

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi