Một cái nhìn toàn cầu về sốt lợn châu Phi

30/09/2019

Khi nói về cơn sốt lợn ở châu Phi (ASF), nó có thể dễ dàng nói rằng virus này không phải là nơi dễ dàng hơn là ở đâu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 40 quốc gia đã báo cáo loại virus chết người này ở lợn hoang dã hoặc lợn nhà trong suốt 5 năm qua. Tất nhiên, không phải tất cả các quốc gia này đều có ý nghĩa đối với sản xuất thịt lợn, nhưng sự đa dạng của phạm vi địa lý ASF, cho thấy virus có thể lây lan dễ dàng như thế nào. Bản đồ này nổi bật ở màu tím các quốc gia có trường hợp ASF được báo cáo trong năm năm qua.

   

Các quốc gia báo cáo ASF trong năm năm qua: Bỉ, Bêlarut, Burkina Faso, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Campuchia, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad, Trung Quốc, Congo, Côte D'Ivoire, Cộng hòa Séc, Estonia, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Hungary, Ý, Kenya, Lào, Latvia, Litva, Madagascar, Malawi, Moldova, Mông Cổ, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nigeria, Ba Lan, Romania, Nga, Rwanda, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Nam Phi, Slovaka, Tanzania, Togo, Uganda, Ukraine, Việt Nam, Zambia, Zimbabwe

Nguồn: Hội đồng thịt lợn quốc gia, Bản tin chuẩn bị bệnh động vật nước ngoài, ngày 28 tháng 8 năm 2019 Source: National Pork Board, Foreign Animal Disease Preparation Bulletin, August 28, 2019

Võ Văn Sự dịc từ: National Pork Board September 12, 2019 10:10 AM. A Global Look At African Swine Fever. https://www.porkbusiness.com/article/global-look-african-swine-fever

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi