Sơ đồ tổ chức

08/03/2019


 

I. Ban Giám đốc

         Phó Viện trưởng phụ trách:    TS. Phạm Công Thiếu                     

         Phó Viện trưởng:                  GS.TS. Lã Văn Kính

         Phó Viện trưởng:                   TS. Ngô Thị Kim Cúc (Mobile: 0989160653, Email: cucngokim@yahoo.com)

 

II. Phòng nghiệp vụ

Địa chỉ: Viện Chăn nuôi - Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

1. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế 
Tel: 043 8 385 022, Fax: 04 8 389 775 ; Email: Phongkhoahocvcn@gmail.com

Trưởng phòng:                          TS. Phạm Sỹ Tiệp

Phó Trưởng Phòng:                    TS. Hà Minh Tuân

                                                 

2. Phòng Đào tạo và Thông tin 
Tel: 043 8 385 023, Fax: 043 8 389 775, Email: Phongdaotao-vcn@gmail.com

Trưởng phòng:                        TS. Chu Mạnh Thắng
Phó Trưởng phòng:

 

3. Phòng Tổ chức Hành chính 
Tel: 043 8 387 236, Fax: 043 8 389 775;  Email: hunggiang16@gmail.com

Trưởng phòng:                          ThS. Đào Hùng Giang
Phó Trưởng phòng:                   Cử nhân: Nguyễn Tiến Phiên 
 

4. Phòng Kế hoạch Tài chính
Tel: 043 8 385 021, Fax: 04 8 389 775

Trưởng phòng:               Cử nhân:  Đỗ Văn Hiền (kiêm Kế toán trưởng Viện chăn nuôi)
Phó Trưởng phòng:        Cử nhân: Tăng Văn Cường

 

 

III.     Bộ môn, Phòng Nghiên cứu

1. Bộ môn Di truyền Giống vật nuôi

Tel: 043 8 385 292, 043 7572803; Fax: 043 8 389 775. Email:

Trưởng  Bộ môn:                            

Phó trưởng Bộ môn (Phụ trách):           TS. Phạm Văn Giới

2. Bộ môn Động vật Quý hiếm và Đa dạng Sinh học
Tel: 043 7572174 , Fax: 043 8 389 775,

Trưởng Bộ môn :          TS. Nguyễn Công Định

 Phó trưởng Bộ môn:     ThS. Phạm Hải Ninh                                                       

3. Bộ môn Sinh lý Sinh sản và Tập tính vật nuôi 
Tel: 043 8 386 132, 043 8 385 941, 043 8386128 Fax: 04 8 389 775

Trưởng Bộ môn:                             TS. Phan Lê Sơn                                           

Phó trưởng Bộ môn:                           

4. Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

Tel: 04 7 571 692; 04 8 386 130; 04 8386126

Fax: 043 8 389 775, Email: bmbo@hn.vnn.vn

Quyền Trưởng Bộ môn:                 TS. Phạm Kim Cương      

Phó trưởng Bộ môn:                      TS. Trần Thị Bích Ngọc

Phó trưởng Bộ môn:                      TS. Lê Văn Huyên,              

                                                     ,                                                 

5. Bộ môn Kinh tế và Hệ thống Chăn nuôi
Tel: 043 8 387 237, Fax: 043 8 389 775. Email: htnn@hn.vnn.vn

Trưởng Bộ môn:                PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền                  

Phó trưởng Bộ môn:          TS. Đặng Vũ Hòa                           

6. Bộ môn Chế biến, Bảo quản sản phẩm chăn nuôi và An toàn thực phẩm
Tel: 043 8 389 254, Fax: 043 8 389 775

Trưởng Bộ môn:                                     ThS. Lại Mạnh Toàn 

Phó trưởng Bộ môn:                                

7.  Bộ môn Môi trường chăn nuôi

Tel:                   Fax: 043 8 389 775; Email:

Trưởng Bộ môn:     TS. Nguyễn Thành Trung

Phó trưởng Bộ môn                      

8. Bộ môn Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Chăn nuôi.

Quyền Trưởng Bộ môn:                       ThS. Cao Đình Tuấn

Phó trưởng Bộ môn:                           ,                  

 9. Phòng Phân tích Thức ăn và Sản phẩm chăn nuôi

Tel: 04 8 385 941, Fax: 04 8 389 775. Email: phantich@hn.vnn.vn

Trưởng phòng:                                    ThS. Dương Thị Thu Anh

Phó trưởng phòng:                                  ThS. Đào Đức Hảo

10. Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật

Tel: 04 2166165, Fax: 04 8 389 775.

Giám đốc:                               TS. Phạm Doãn Lân             

Phó Giám đốc:                        TS. Nguyễn Khánh Vân             

                                             

 

                                                                                                                                              

IV. Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ 

Địa Chỉ : KP Hiệp Thắng, Phường Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0650 3596 868, Fax : 09 88 88 88 88 88

Website: www.iasvn.vn, Email: iasvn@iasvn.vn

1. Giám đốc phân Viện:       GS.TS. Lã Văn Kính

          Phó Giám đốc:           TS. Nguyễn Hữu Tỉnh
          Phó Giám đốc:           TS. Nguyễn Văn Phú

 

                     

V. Trung tâm

1. Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương. 

Địa chỉ: Thụy Phuơng - Từ Liêm - Hà Nội. 

Tel: 043 8 389 774, Fax: 043 8.389.966; Email: thuyphuongpig@gmail.com 

Giám đốc:                               ThS. Phạm Duy Phẩm

Phó Giám đốc:                        ThS. Lê Thế Tuấn

                                               TS. Trịnh Quang Tuyên

                                                                                               

2. Trung tâm nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương

Địa chỉ:  Thụy Phuơng - Từ liêm - Hà nội.           

Tel: 043 8389 773, Fax: 043 8385 804; Email: pkhttncgctp@vnn.vn

Giám đốc:                                TS. Nguyễn Quý Khiêm

Phó Giám đốc:                         TS. Nguyễn Thị Nga    

                                                 ThS. Nguyễn Khắc Thịnh

                                                 ThS. Nguyễn Ngọc Dụng

3. Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi           

Địa chỉ: Thụy Phuơng - Từ Liêm - Hà Nội. 

Tel: 043 8389 125, Fax: 043 8 389 775 ; Email: vusonhl@gmail.com

Giám đốc:                                 ThS. Nguyễn Thị Mười

Phó Giám đốc:                         ThS. Trần Quốc Hùng,

                                               

                                                 

4. Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

Địa chỉ: Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hà Hội. 

Tel: 043 9718853; Fax: 043.971.9049; Email: vinalica@gmail.com 

Giám đốc:                                 TS. Lê Bá Quế                                       

Phó Giám đốc:                         TS. Phùng Thế Hải

                                                 TS. Lương Anh Dũng

           

5. Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi 

Địa chỉ:  Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội 

Tel: 04 39718853; Fax: 04 33825582; Email: hoxuantung2003@yahoo.com     

Giám đốc:                                 TS. Hồ Xuân Tùng

Phó Giám đốc:                          ThS. Nguyễn Viết Hợi

6. Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên

Địa chỉ:  Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 

Tel: 04 33854250; Fax:04.33854390

Phó Giám đốc Phụ trách:           TS. Nguyễn Văn Duy

Phó Giám đốc:                            ThS. Nguyễn Văn Tuấn

                                                     ThS.Vương Thị Lan Anh,    

7. Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì

Địa chỉ:  Tản Lĩnh, Ba Vì,  Hà Nội 

Tel: 04 33881040;  Fax: 04.33881404

Giám đốc:                    TS. Tăng Xuân Lưu

Phó Giám đốc:             ThS. Lê Xuân Đông 

                                     TS. Ngô Đình Tân

                                                     

8. Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây

Địa chỉ:  Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây,  Hà Nội

Tel: 04. 33.838341 (Phòng TCHC),

Phòng xuất bán sản phẩrn: 04. 33.838. 670

Email: ttdetho.gtrc@gmarl.com.

Giám đốc Trung tâm:                             TS. Đỗ Thị Thanh Vân

Phó Giám đốc:                                      ThS. Lý Thị Luyến

                                                            

                                                            

9. Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền Núi

Địa chỉ:  Bình Sơn - Thị xã Sông Công - Thái Nguyên

Tel: 0280 3861167; Fax: 0280.3861167

Giám đốc:                                 TS. Nguyễn Văn Đại

Phó Giám đốc:                          TS. Nguyễn Đức Chuyên

                                                  ThS. Tạ Văn Cần 

                                       

10. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền Trung

Địa chỉ:  422 Trần Hưng Đạo -  TP Qui Nhơn - Bình Định 

Tel: 056 821 044, Fax: 056 818.522

Giám đốc:                                 ThS. Dương Trí Tuấn

Phó Giám đốc:                          

11. Trung tâm Nghiên cứu Ong.

Địa chỉ: PhườngThuỵ Phương, Quận BắcTừ Liêm, Hà Nội 

Tel: 04 38389254; Fax: 04 38389775 

Email: trungtamong@gmail.com

Giám đốc:                                 TS. Phạm Đức Hạnh

Phó Giám đốc:                           Trương Anh Tuấn,

12. Công ty TNHH  GUYOMARC'H - VCN

Địa chỉ: Thụy Phương - Từ Liêm - Hà nội. 

Tel: 043 8 387 727, Fax: 043 8 387 110

Phó Tổng Giám đốc:                 ThS. Nguyễn Văn Bảo

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.320.860

Khách Online : 01