Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên

19/12/2018

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

 

Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên

Cơ quan chủ quản:

Viện Chăn Nuôi

Địa chỉ:

Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội 
Tel: 04 33854250; Fax:04.33854390

Website:

http://

Mô tả:

Giám đốc :                                 TS. Nguyễn Văn Duy
Phó Giám đốc:                          Nguyễn Văn Tuấn
Phó Giám đốc:                          Vương Thị Lan Anh

II. CHỨC NĂNG VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN

1. Chức năng nhiệm vụ

- Hoạt động khoa học công nghệ;  Nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT.

-Thực nghiệm các công nghệ mới, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật và phát triển sản xuất.

       * Nhiệm vụ:

- Nuôi giữ giống gốc, quỹ gen, nhân thuần các giống thuỷ cầm.

- Nuôi thích nghi các giống gia cầm nhập nội.

- Nghiên cứu chọn lọc để tạo ra các dòng giống thuỷ cầm mới, xác định các tổ hợp lai có năng suất và chất lượng cao phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Nghiên cứu để xây dựng các quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu và chăn nuôi thuỷ cầm.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các dự án đầu tư, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm.

- Tiếp thu các công nghệ tiên tiến, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình chăn nuôi và ấp nở gia cầm mang tính bền vững, phù hợp với điều kiện Việt Nam.

- Đào tạo, bồi dưỡng, thông tin, tư vấn, tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi gia cầm cho cán bộ và công nhân kỹ thuật.

- Tổ chức phát triển sản xuất, xuất nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm.

2. Loại hình hoạt động
Đơn vị hoạt động khoa học công nghệ công lập.

III. NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tổng số cán bộ KH&CN:
* Trong đó:
- Tiến sỹ :
- Thạc sỹ:
- Đại học, cao đẳng:
* Số cán bộ trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu:

 

II. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

1

 

2

 

3

 

 

III. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐÃ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

Địa điểm chuyển giao

1

 

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước

2

   

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi