Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương

18/12/2018

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ

Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương

Cơ quan chủ quản:

Viện Chăn Nuôi

Địa chỉ:

xã Thuỵ Phương- Từ Liêm- Hà Nội

ĐT: 043 8 389 774, Fax: 043 8.389.966

Website:

http://

Mô tả:

Giám đốc:                 ThS. Phạm Duy Phẩm                  

Phó Giám đốc:         ThS. Lê Thế Tuấn

                                 TS. Trịnh Quang Tuyên  

II. CHỨC NĂNG VÀ LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG KH&CN

1. Chức năng nhiệm vụ
Nghiên cứu khoa học , chuyển giao TBKT, đào tạo chuyên môn, dịch vụ công ích ( nuôi giữ giống gốc...), sản xuất kinh doanh và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi lợn. 

*Nhiệm vụ:

+ Triển khai các hoạt động nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển ngành chăn nuôi lợn;

+ Tư vấn xây dựng các đề tài, dự án nghiên cứu và phát triển; 

+ Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi lợn vào thực tiễn sản xuất;

+ Tổ chức thực hiện nuôi giữ, chọn lọc nâng cao năng suất các giống lợn gốc (ngoại, nội) ;   

+ Hợp tác quốc tế  nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi lợn;

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến chăn nuôi lợn: Giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thiết  bị phục vụ chăn nuôi lợn,  chuồng  trại, giết mổ, chế biến sản phẩn chăn nuôi và các lĩnh vực khác;

+ Liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển chăn nuôi lợn và các lĩnh vực khác;

+ Tham gia tập  huấn,  đào tạo nghề và đào tạo sau đại học về chăn nuôi lợn

2. Loại hình hoạt động
Đơn vị hoạt động khoa học công nghệ công lập.

III. NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tổng số cán bộ KH&CN: 
* Trong đó:
- Tiến sỹ :
- Thạc sỹ:
- Đại học, cao đẳng:
* Số cán bộ trực tiếp tham gia công tác nghiên cứu:

IV. CÁC CƠ SỞ TRỰC THUỘC

 1. Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn  Thụy Phương

Qui mô 350 nái . Nhiệm vụ nuôi giữ  các giống lợn thuần chủng  Landrace , Yorkshire, Duroc được nhập từ Mỹ, Đan Mạch, Canada  để cung cấp lợn cái và lợn đực giống  cho các chương trình lai 3 giống.

  • Địa chỉ: Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội         ĐT : 04 38383840

2. Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn  hạt nhân Tam Điệp: 

Qui mô  700 nái . Nhiệm vụ nuôi giữ  05 dòng lợn tổng hợp Cụ kỵ được nhập từ Công ty PIC Anh quốc để cung ứng cho sản xuất  lợn Ông bà và Bố mẹ trong chương trình lai 4 và 5 dòng .

Thị xã Tam Điệp, Ninh Bình.                      ĐT: 030 3824849

 

 

II. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÓ THỂ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

1

 

2

 

3

 

 

III. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐÃ CHUYỂN GIAO

STT

Tên công nghệ

Địa điểm chuyển giao

1

 

Hầu hết các tỉnh thành trong cả nước

2

   

 

Video

Bảng tin giá cả thị trường

Đang cập nhậtBảng tin xuất bán con giống

Đang cập nhật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi