THÔNG BÁO

08/04/2019

Viện Chăn nuôi tổ chức chấm Chuyên đề tiến sĩ và Tiểu luận tổng quan cho nghiên cứu sinh Trần Thị Minh Hoàng: Ước tính giá trị giống và đánh giá khuynh hướng di truyền một số tính trạng sinh sản của 2 giống lợn Landrace và Yorkshire)

Chuyên ngành:  Di truyền và Chọn giống vật nuôi

Mã số:                9 62 01 08

Thời gian:          8h30, Thứ 3, Ngày 16 tháng 4 năm 2019

Địa điểm:              Hội trường Tầng 2 Nhà A- Văn PhòngViện Chăn Nuôi

       Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!

                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN

Nguồn; Phòng Đào tạo Thông tin

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi