Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung

02/10/2020

Ngày 02 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường của Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi – P.Thụy Phương – Q.Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Đề tài: Khả năng sản xuất của lợn Landrace và Yorkshire từ nguồn gen Pháp

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. PGS.TS. Đỗ Đức Lực

 

             2. TS. Phạm Doãn Lân

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp cơ sở có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đại Lãnh đạo đơn vị quản lý chuyên môn – Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương; Các nhà khoa học và đông đảo các quý vị đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Đơn vị công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Giới thiệu luận án 1

3

PGS.TS. Trần Văn Phùng

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Giới thiệu luận án 2

4

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

5

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

6

TS. Tạ Thị Bích Duyên

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Hoàng Thị Phi Phượng

Viện Chăn nuôi

Thư ký

 

Đánh giá luận án cấp cơ sở là một buổi sinh hoạt khoa học, Hội đồng đánh giá là những nhà khoa học có cùng hoặc gần với chuyên ngành của đề tài luận án. Vì vậy, Hội đồng đánh giá đã thảo luận, góp ý, chỉ ra những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án để nghiên cứu sinh bổ sung, sửa chữa và hoàn chỉnh Luận án của mình trước khi bảo vệ cấp Viện.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá Luận án cấp cơ sở

 

 

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi